Monday, 19/04/2021 - 13:42|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường THCS Hưng Đạo

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS HƯNG ĐẠO TỔ CHỨC LỄ TRƯỞNG THÀNH ĐỘI CHO HỌC SINH KHỐI 9 NĂM HỌC 2020 - 2021

LIÊN ĐỘI TRƯỜNG THCS HƯNG ĐẠO

TỔ CHỨC LỄ TRƯỞNG THÀNH ĐỘI CHO HỌC SINH KHỐI 9

NĂM HỌC 2020 - 2021